Vill du engagera dig

Allas insatser välkomnas

Klubben är ideell och allas insatser välkomnas. Som förälder till barn som deltar i idrott kommer du hjälpa till med olika ideella insatser, du kan läsa mer om dessa vid respektive flik i menyn för den sporten. Vi har stort behov av tränare i fotboll och skidor. Klubben bekostar tränarutbildning för dem som ställer upp och vill. Du behöver inte ha någon tidigare erfarenhet av sporten för att vara ledare.
Det blir vad vi gör det till!

Sedan finns det för övriga löpande insatser som det kommer ut info om under säsongen, det kan vara att medan barnen tränar:

måla en vägg, kratta, laga trappor/dörrar, städa kiosk/bollrum etc.

Självklart tar vi gärna emot stöd av fler än barnens föräldrar om du är du sugen på att engagera dig. Det kan vara att röja, som tränare, hjälptränare, stå i kiosken, grilla hamburgare och dela ut vattenmuggar på Marathon.

Håll dig uppdaterad via Facebook där vi lägger ut mer info.

Stående punkter är

Marathon första lördagen i augusti.

Röja skidspåren på hösten.

Skidans dag på vintern

På vintern drar vi spår med pistmaskin och skoter, är du intresserad av att hjälpa till hör bara av dig!

Det finns många olika ideella arbetsinsatser och uppgifter som behöver göras över året. Om vi alla hjälps åt och engagerar oss i några av dessa kan vi tillsammans bidra till en aktiv och väl fungerade sportklubb. Vi brukar dessutom ha roligt vid de olika insatserna och när man ser vad roligt barnen har på sina aktiviteter både vinter och sommar förstår man att det är för ett mycket gott ändamål!

Tack för att ni bidrar till att vi kan erbjuda hälsosamma och meningsfulla aktiviteter för barn och unga!

Mvh, Styrelsen Nordingrå Sportklubb