Värdegrund

Nordingrå Sportklubb vill att våra aktiviteter skall vara något barnen ser fram emot och en plats där vi tar hand om varandra. En bra ledstjärna är då att ha en värdegrund att stödja sig emot. Vi vill förmedla fyra grundläggande principer för klubben och våra aktiviteter inom Nordingrå Sportklubb.

Glädje och gemenskap
Glädje och gemenskap är starka drivkrafter för att idrotta. På våra aktiviteter ska man ha roligt tillsammans, må bra och utvecklas utifrån sina egna förutsättningar, under hela livet.

Demokrati och delaktighet
Alla medlemmars röst har lika värde. Delaktighet innebär att alla som deltar får vara med och bestämma om och ta ansvar för sin verksamhet.

Allas rätt att vara med
Alla som vill ska kunna vara med utifrån sina förutsättningar. Alla som vill oavsett kön, etnisk och social bakgrund, religion, funktionsförmåga eller sexuell läggning ska känna sig välkomna inom våra verksamheter.

Rent spel
Rent spel och ärlighet är en förutsättning för att ha aktiviteter på lika villkor. Det kan innebära att följa överenskommelser och att vara snälla och rättvisa. Man ska till exempel inte fuska, retas eller vara dum och det gäller såklart både på träningen, i omklädningsrummet och utanför idrottsarenan.